มาตรฐานการพิมพ์ คือหัวใจหลักที่ พิมพ์ดี ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียมไฟล์ การเตรียมแม่พิมพ์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ จนไปถึงการฝึกฝนพนักงานทุกคนให้พร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามหลักสากล จนทำให้เรามีโอกาสร่วมงานกับนานาประเทศ เช่น สเปน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

QUALITY PROCESS

ผลงานทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการพิมพ์ การเข้าเล่ม จนส่งมอบผลงานถึงมือคุณ จึงมั่นใจได้ว่าหนังสือทุกเล่ม และการพิมพ์ทุกครั้งจะได้ผลงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานเดียวกัน

CUSTOMIZABLE

ไม่ว่าคุณจะต้องการให้งานออกมาในรูปแบบไหน ขนาดเท่าไร เราพร้อมให้คำปรึกษา และรังสรรค์ผลงานออกมาให้ตรงใจของคุณมากที่สุด

File for Printing
เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยคุณจัดเตรียมไฟล์ชิ้นงานให้พร้อมต่อการผลิต เช่น การจัดทำสี ICC Profile, การใช้แถบค่าสีสำหรับควบคุมการผลิต รวมถึงการชดเชยเม็ดสกรีน (Tone) ให้สอดคล้องกับเครื่องพิมพ์ เป็นต้น
บริการตรวจสอบไฟล์

ทุกไฟล์จะได้รับการตรวจสอบจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากพิมพ์ดีเป็นอย่างอย่างดี เพื่อทำการตรวจสอบและปรับแก้ให้ก่อนพิมพ์งานจริง

Printer and Mold
แม่พิมพ์ของเราทุกเครื่อง ได้รับการตรวจสอบ Control Strip ทุกครั้งก่อนการผลิต เพื่อให้ได้คุณสมบัติสีที่ถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งมีการจัดทำ Profile ของเครื่องพิมพ์ เพื่อปรับแต่งให้สอดคล้องกับชิ้นงานที่แตกต่างกัน
Print in true color

มาตรฐานของพิมพ์ดี คือมาตรฐานที่มากจากความทุ่มเท และความละเอียดอ่อน ที่จะใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอนของการพิมพ์ ผู้คนที่ร่วมงานด้วยกัน และสภาพแวดล้อม เพื่อมั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ทุกชิ้นที่เราผลิตนั้นมีคุณภาพสูงอยู่เสมอ

Special Ink
ทีมงานของเราจะเตรียมหมึกสีให้ครอบคลุมกับขอบเขตของสีตามมาตรฐาน Forga 39 ซึ่งจะทำให้การผลิตชิ้นงานทุกชิ้นมีค่าสีที่ตรงกัน มีการตรวจสอบคุณภาพของสีและน้ำหมึกผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ค่าสีมีความเสถียรในขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่
Available soy ink

พิมพ์ดีมีหมึกทางเลือกที่มีสารประกอบของถั่วเหลืองที่เข้ามาชดเชยหมึกที่มีสารเคมีและโลหะปริมาณมาก

Employee Empowerment
พนักงานทุกคนที่อยู่ในไลน์การผลิตการพิมพ์ จะได้รับการฝึกอบรม และทดสอบที่สะท้อนถึงความเข้าใจในมาตรฐานการพิมพ์ และความปลอดภัยในการผลิต เพื่อให้พนักงานทุกคนมั่นใจได้ว่า พวกเขาสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อพนักงานที่ทำงานร่วมกัน
sustainable production

ทุกงานที่พิมพ์กับพิมพ์ดีจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการพัฒนาทีมงานของเราจะช่วยให้เป็นรากฐานของการผลิตอย่างยั่งยืน

มาตรฐานของพิมพ์ดี คือมาตรฐานที่มากจากความทุ่มเท และความละเอียดอ่อน ที่จะใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอนของการพิมพ์ ผู้คนที่ร่วมงานด้วยกัน และสภาพแวดล้อม เพื่อมั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ทุกชิ้นที่เราผลิตนั้นมีคุณภาพสูงอยู่เสมอ

30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

จันทร์-เสาร์ 08:30-17:30
Copyright © 2022 Pimdee Co., Ltd