เรื่องราวของพิมพ์ดี คือความตั้งใจ ที่จะผลิตการพิมพ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพในทุกมิติ ทั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร เทคโนโลยีการพิมพ์ รวมถึงบุคคลากรที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย พิมพ์ดีจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”
vector
vector
vector
vector
vector
vector
vector
vector
เราจะเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ ด้วยทีมงานคุณภาพ เพื่อผลงานคุณภาพ
vector
vector
vector
vector
  • 1. มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้คุณภาพ และบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • 2. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • 3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2532
Pimdee
vector
vector
vector
vector
2532

จุดเริ่มต้นของ พิมพ์ดี

โรงงานของเริ่มต้นจาก คุณพ่อ ผู้ทำงานในวงการโรงพิมพ์มามากกว่า 20 ปี ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการโรงพิมพ์ขนาดเล็ก เพื่อพิมพ์นามบัตร หรือใบเสร็จรับเงิน ท่านตั้งเป้าหมายว่าจะมีคนงานไม่มาก เพราะแค่อยากให้มีรายได้มากพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัว ช่วงเริ่มต้นก่อตั้งโรงงาน คุณพ่อ จึงระดมทุนกับเพื่อนและผู้ร่วมทุนที่เชื่อมั่นในฝีมือ และมั่นใจว่าคุณพ่อจะสามารถพาโรงพิมพ์แห่งนี้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
2533
Pimdee
vector
vector
vector
vector
2533

โรงพิมพ์ขนาดเล็ก

ในปี พ.ศ.2533 หลังจากระดมทุนได้จำนวนหนึ่ง คุณพ่อจึงได้ก่อตั้งโรงพิมพ์ขนาดเล็กแถวย่านสาธุประดิษฐ์ โดยเริ่มต้นจากเครื่องพิมพ์เพียง 2 เครื่อง ที่สามารถพิมพ์ได้เพียงแค่สีเดียว งานส่วนมากคือการผลิตพ็อกเก็ตบุ๊ค แต่เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์จึงทำให้สามารถพิมพ์ได้เพียงอย่างเดียว การเข้ารูปเล่มจึงต้องส่งต่อไปให้ที่อื่นทำให้
2535
Pimdee
vector
vector
vector
vector
2535

เครื่องพิมพ์ 2 สี

จนกระทั่งปี พ.ศ.2535 โรงพิมพ์ได้มีการขยับขยายไปยังบริเวณใกล้เคียง มีการใช้เครื่องพิมพ์ 2 สี คุณพ่อจึงตัดสินใจให้คุณแม่ที่ขณะนั้นขายเสื้อผ้าที่ห้างมาบุญครอง ลาออกมาร่วมกันขยายธุรกิจโรงพิมพ์ให้ใหญ่โตมากขึ้น
2538
Pimdee
vector
vector
vector
vector
2538

การขยับขยายโรงพิมพ์

ในปี พ.ศ.2538 โรงพิมพ์เดิมเริ่มคับแคบ ไม่สามารถขยายเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อเครื่องจักรได้ คุณพ่อจึงตัดสินใจซื้ออาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น บริเวณแถวบางแค โดยมีพื้นที่ 60 ตารางวา หน้ากว้าง 8 เมตร
2540
Pimdee
vector
vector
vector
vector
2540

จุดเปลี่ยนสำคัญ

ในปี พ.ศ.2540 โรงพิมพ์ได้ทำการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ 4 สี ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากในช่วงเวลานั้น แต่การลงทุนในครั้งนี้ทำให้โรงพิมพ์มีเครื่องพิมพ์ที่สามารถผลิตนิตยสารรายเดือน ซึ่งเป็นงานที่ต่อเนื่องและมั่นคงในเวลานั้น เมื่อธุรกิจอื่นที่ร่วมงานกับเราเป็นประจำทำการขยายกิจการ ทำให้พิมพ์ดีเองก็ต้องเติบโตตามธุรกิจอื่นไปด้วย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราขยับขยาย และสามารถผลิตหนังสือ และนิตยสารแบบครบวงจรได้ด้วยตนเอง
2552
Pimdee
vector
vector
vector
vector
2552

ต่อยอดความสำเร็จ

เมื่อสถานที่เดิมไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน พิมพ์ดีจึงต้องเริ่มมองหาพื้นที่ขยับขยาย โดยในปี พ.ศ.2552 จึงได้เริ่มต้นก่อสร้างโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และเริ่มต้นย้ายโรงพิมพ์มาในปี พ.ศ. 2553 การขยายโรงงานทำให้เราสามารถรับงานที่หลากหลาย ในปริมาณที่เยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ทั้งหนังสือนิยาย แผ่นพับ โปสเตอร์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์การพิมพ์มากกว่า 30 ปี เรามุ่งสร้างและพัฒนาโรงพิมพ์ที่ใส่ใจต่อคุณภาพผลงาน คุณภาพการบริการ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีต่อโลก เพื่อส่งมอบชิ้นงานคุณภาพให้แก่คุณ
30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

จันทร์-เสาร์ 08:30-17:30
Copyright © 2022 Pimdee Co., Ltd